PDE RAPORLARI

EMA tarafından 01 Haziran 2015’de Revize olan GMP kılavuzunda vurgulandığı gibi, ortak üretim alanlarında farklı tıbbi ürün üretimi yapan firmaların sağlık risk tanımlanması için Müsaade Edilen Günlük Maruziyet (Permitted Daily Exposure – PDE) Limitlerini belirlemeleri gerekmektedir.

Ortak üretim alanlarında farklı tıbbi ürün üretimi yapan firmaların temizlik validasyon yaklaşımında PDE değerlerine sahip olmaları gerekmektedir.

PDE raporları yerel ve uluslararası otorite denetimleri sırasında tesisinizi denetleyen denetçiler tarafından talep edilmektedir.

PDE değerleri 4 Şubat 2011 tarihli ICH kılavuzu (Q3D) dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

PDE değerlerine hayvan çalışmalarının NO(A)EL veya LO(A)EL bilimsel sonuçları kullanılarak ulaşılır.

PDE Hesaplaması 4 aşamada gerçekleşir;

  • Aşama : Tehlike Tanımlaması
  • Aşama : Kritik Etkiler
  • Aşama : NOEL Tanımlaması
  • Aşama : Güvenlik Faktörlerinin Uygulanması (F1-F5)

PDE Hesaplanması: NO(A)EL x Ağırlık Değişkeni ve verilerin insanlara uyarlanmasında preklinik veriler ve bilimsel literatürler taranarak “güvenlik faktorü” olarak seçilen kinetik/dinamik veriler doğrultusunda gerçekleştirilir. PDE Hesaplaması 4 aşamada gerçekleşir;

F1 ila F5 olarak adlandırılan beş faktör vardır.

  • F1, türler arasındaki ekstrapolasyondur.
  • F2, bireyler arasındaki değişkenlik ile ilgilidir ve 10 değerini alır.
  • F3, çalışmaların uzunluğu ile ilgilidir.
  • F4, şiddetli toksisite durumunda kullanılır. 1 ila 10 arasında bir değer alır.
  • F5 ise LOAEL’in kullanıldığı durumlarda ekstrapolasyon için kullanılır.

Kılavuzda belirtildiği üzere, farklı türlere göre hesaplanan PDE değerleri arasından en düşük olanının dikkate alınması gerekir.

PDE hesaplaması uzmanlık gerektiren bir konudur

Ürün etken maddesi ile ilgili tüm farmakolojik ve toksikolojik verilerin (preklinik ve klinik veriler) bilimsel olarak yorumlanarak değerlendirmesi gerekmektedir.

İlgili hesaplamalar, Uluslararası Toksikoloji Birliği (IUTOX), Avrupa Toksikoloji Birliği (EUROTOX) tarafından Kayıtlı Toksikolog (European Registered Toxicologist -ERT) tarafından onaylı sertifikaya sahip Toksikoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır.

Avrupa Kayıtlı Toksikolog unvanı her 5 senede bir Akademik aktivitesi göz önüne alınarak değerlendirilir.

DeltaPV olarak, ortak üretim alanlarına ilişkin Yerel ve Uluslararası otorite denetimleri sırasında tesisinizi denetleyen denetçiler tarafından talep edilen PDE (Permitted Daily Exposure) Değerlendirme Raporu hazırlanması ile ilgili tarafınıza destek sağlamaktan memnuniyet duyarız!